ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หนังสือทั้งหมด
dot
bulletหนังสือดี ราคาพิเศษ คลิี๊กที่นี่
dot
หมวดหนังสือ
dot
bulletหมวดสารคดี/ท่องเที่ยว
bulletหมวดบริหาร/ธุรกิจ/การตลาด
bulletหมวดวรรณกรรม
bulletหมวดจิตวิทยา/พัฒนาตนเอง
bulletหมวดปรัชญา/ธรรมะ
bulletหมวดสุขภาพ/ความงาม
bulletหมวดวิทยาศาสตร์
bulletหมวดอัตชีวประวัติ
bulletหมวดการเมือง
bulletหมวดการศึกษา
dot
ท่านต้องการรับข่าวหนังสือใหม่-โปรดกรุณาใส่อีเมล์ของท่าน-แล้วคลิกตกลง

dot
สสส. ชู รร.บางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุรี ต้นแบบรถโรงเรียนปลอดภัย

 

สสส. ชู รร.บางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุรี ต้นแบบรถโรงเรียนปลอดภัย อุบัติเหตุเป็นศูนย์ หวังยุติเหตุสลด “ลืมเด็ก – พลัดตกรถ – ทับสยอง” ผนึกขนส่ง เทรนด์คนขับปฏิบัติตามกฎและเป็นสารวัตรดูแลพฤติกรรมเด็ก พร้อมเปิดตัวคู่มือใหม่ ครบ 8 ถึงปลอด “ภัย”

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. ที่ รร.ศรีอู่ทองแกรนด์ จ.สุพรรณบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์ จ.สุพรรณบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “ระบบการจัดการความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนด้วยรถโรงเรียน: รูปแบบโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์และเครือข่าย” มีผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง คนขับรถ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 300 คน

นางบุษกร กานต์กำพล หัวหน้างานกิจการนักเรียนโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์ จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า โรงเรียนจะต้องดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กนักเรียนที่มาโรงเรียน รถโรงเรียนแม้ว่าจะดำเนินการโดยผู้ประกอบการภายนอก โรงเรียนก็ต้องรับผิดชอบ โรงเรียนบางปลาม้าฯ จึง ตั้งชมรมรถโรงเรียนบางปลาม้าฯ เพื่อจัดระเบียบรถโรงเรียน เมื่อปี 2552 มีคณะกรรมการชมรมฯ พิจารณาเส้นทางการวิ่งรถให้ครอบคลุมและไม่ทับซ้อน พร้อมกำหนดกฎระเบียบให้คนขับรถปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อาทิ ขับรถไม่เร็ว ไม่เมา ไม่สูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และนำรถมาตรวจสภาพกับกรมการขนส่งทางบกภาคเรียนละ 1 ครั้ง ให้มั่นใจว่ารถทุกคันที่รับ-ส่งนักเรียนอยู่ในสภาพพร้อม 100% และรถทุกคันต้องมีพี่เลี้ยงผู้ดูแลเด็กด้วย อุบัติเหตุจึงเป็นศูนย์ นอกจากนี้ คนขับรถยังเป็นสารวัตรให้ครูช่วยสอดส่องดูแลพฤติกรรมนักเรียนกว่า 2,000 คน ทั้งการหนีเรียน และยาเสพติด โดยส่งแบบฟอร์มรายงานว่าแต่ละวันมีเด็กขาดเรียนกี่คน ด้วยเหตุผลอะไร ทำให้ดูแลเด็กได้อย่างถั่วถึง ซึ่งพบว่าปัญหาต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด

“การบริหารจัดการรถรับส่งนักเรียน ช่วยเสริมงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างดี อีกทั้ง ลดงานของฝ่ายปกครองซึ่งมีจำนวนน้อยด้วย ปัจจุบันมีรถโรงเรียนเป็นสมาชิกชมรมฯ 97 คัน แต่ละวันมีรถวิ่งรับ-ส่งนักเรียนประมาณ 60 คัน ทั้งรถตู้ รถกระบะดัดแปลง รถสองแถวใหญ่ สองแถวเล็ก และรถบัส ซึ่งต้องจ่ายค่าสวัสดิการเดือนละ 100 บาท สะสมเป็นสวัสดิการให้แก่คนขับรถทุกคน ตั้งเป้าว่าหากครบ 100,000 บาท จะเปิดให้สมาชิกกู้ยืมเงินได้ ดอกเบี้ยจะแบ่งปันให้กับสมาชิก และจับฉลากเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนคันละ 1 คนด้วย” นางบุษกร กล่าว

ด้าน นายกล้าณรงค์ เอี่ยมสังข์ทอง ประธานชมรมโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์ กล่าวว่า การรวมตัวของคนขับรถในการตั้งชมรมฯ ใช้เวลานาน เพราะช่วงแรกมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่เมื่อชี้แจงบทบาทของชมรมก็เกิดความเข้าใจ ซึ่งกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้มีหลากหลาย อาทิ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การบำรุงดูแลรักษารถ การรู้กฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับจราจร นอกจากนี้ ยังมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลนักเรียน โดยเฉพาะการตรวจเช็คนักเรียนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการโดดเรียน ซึ่งจะต้องรายงานให้แก่ครูทราบทุกวัน อย่างไรก็ตามบทบาทสารวัตรให้แก่ครูนั้น เป็นสิ่งที่คนขับรถทุกคนรู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนในการทำประโยชน์ให้แก่โรงเรียน อีกทั้งผู้ปกครองจะมั่นใจได้เลยว่าบุตรหลานไม่ได้โดดเรียนแน่นอน เพราะจะต้องเช็คแบบละเอียด หากไปรับแล้วไม่มีเด็กมาก็จะต้องโทรไปสอบถามผู้ปกครองว่าขาดเพราะอะไร ซึ่งคนขับรถจะมีเบอร์ผู้ปกครองเด็กทุกคน นอกจากนี้ เรื่องความปลอดภัยทางคนขับรถก็จะระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยจะขับไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คุณภาพของรถก็สมบูรณ์ 100% ดังนั้นที่ผ่านมาจึงยังไม่เคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

นางอัจฉรา ราชแก้ว หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า สำนักงานขนส่งฯ ได้ทำความร่วมมือเรื่องการดูแลรถโรงเรียนกับโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์ ตั้งแต่ปี 2554 มีการประชุมพนักงานขับรถโรงเรียนทุกเดือน เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกชมรม ทั้งการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน และกฎระเบียบต่างๆ ของสำนักงานขนส่งฯ และจัดหน่วยเคลื่อนที่ปีละ 2 ครั้งบริการตรวจสภาพรถโรงเรียน ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยตามกฎหมาย เช่น ไฟสัญญาณ แผ่นป้ายรถโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งใน จ.สุพรรณบุรี มีรถรับส่งนักเรียนกว่า 900 คัน แต่ขออนุญาตอย่างถูกต้องเพียง 10-20 คันเท่านั้น ต่อไปสำนักงานขนส่งฯ จะขยายความร่วมมือไปยังโรงเรียนแห่งอื่นด้วย เพราะปัจจุบันทำความร่วมมือกับโรงเรียนใน จ.สุพรรณบุรี เพียง 10 แห่งเท่านั้น และเห็นว่าควรทำเรื่องนี้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ เพราะรถรับส่งนักเรียนอยู่คู่กับนักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ดังนั้นเราจะต้องดูแลและตรวจสภาพความเรียบร้อยของรถให้พร้อม 100% เพื่อความปลอดภัย และไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

            นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่ศึกษาระบบการรับ-ส่ง นักเรียน ที่ รร.บางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์ และเปิดตัวคู่มือตรวจวัดวามปลอดภัยรถโรงเรียน ครบ 8 ถึงปลอด “ภัย” เพื่อให้ผู้สนใจโดยเฉพาะผู้ปกครอง ทราบว่าปัจจัยสำคัญที่จะทำให้รถโรงเรียนปลอดภัยมีอะไรบ้าง และสามารถตรวจเช็คได้ว่ารถโรงเรียนที่บุตรหลานใช้บริการมีความปลอดภัยหรือไม่
แนะนำอาหาร..อร่อย

กู๊ดบุ๊กแนะนำอาหารอร่อย
7 weeks for healthy living
เบื้องลึก เบื้องหลัง ในพระราชบันทึกเรื่อง"ประวัติต้นรัชกาลที่ 6" article
“ยุทธภูมิ รัตนมณี” บัณฑิตใหม่ใจนักสู้...รั้วราชภัฏพระนคร
“จุฬาฯ” ชวนร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องกฎหมายความปลอดภัยของสินค้าเมื่อเข้าสู่ AEC article
เปิดวิสัยทัศน์ : อธิการบดีมรภ.พระนคร article
สสส. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารจากเครือข่าย สสส.โลก
ปตท. สนองนโยบายรัฐยกเลิกจำหน่ายเบนซิน 91 กลาง ม.ค.นี้ สต็อกคงค้างหมดแน่ มั่นใจดันยอดจำหน่าย E20 ทะลุเป้า
ปตท. จัดกิจกรรม Green Life by PTT เทรนด์ดีสีเขียว เอาใจแฟนคลับ Facebook We Love PTT
ปตท. รับรางวัล Platts Top 250 Global Energy Company
Investors’ Choice Award “ปตท.” แบบอย่างองค์กรธรรมาภิบาลในตลาดทุนไทย
"เครื่องละลายตะกอนน้ำมันดิบ ปตท.” คว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ
ปตท. รับรางวัล รัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม มุ่งสร้างประเทศไทยสู่ความยั่งยืน
นักกีฬาพาราลิมปิค 2012 รับมอบบัตรเติมน้ำมันจาก ปตท. กว่า 3 ล้านบาท
ปตท. รับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11
กลุ่ม ปตท. สืบสานกีฬาพื้นบ้านจัดงาน “ ปตท. รวมพลคนรักษ์หมากรุกไทย”
เปิดบ้านจัดงานความปลอดภัยฯ ครั้งที่ 21
ปตท. เตรียมเดินหน้าขยายคลังก๊าซเขาบ่อยา รองรับการนำเข้าแอลพีจี
ล้านดวงใจ ถวายแม่
ปตท. มอบทุนการศึกษา
ปตท. คว้า 3 รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ : TQC ปี 2554
ซีเอส ล็อกซอินโฟ กำไรสุทธิสำหรับปี 2554=335 ล้านบาท
ปตท. รับใบรับรองการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจจาก สรอ. รายแรกของประเทศ
ปตท.จับมือชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ พัฒนาธุรกิจปาล์มน้ำมันสู่การค้าสากล article
การบินไทยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
การบินไทยจัดอาหารจานพิเศษต้อนรับวันเด็ก
สสส.จัดสวดมนต์ข้ามปีCopyright © 2010 All Rights Reserved.