ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หนังสือทั้งหมด
dot
bulletหนังสือดี ราคาพิเศษ คลิี๊กที่นี่
dot
หมวดหนังสือ
dot
bulletหมวดสารคดี/ท่องเที่ยว
bulletหมวดบริหาร/ธุรกิจ/การตลาด
bulletหมวดวรรณกรรม
bulletหมวดจิตวิทยา/พัฒนาตนเอง
bulletหมวดปรัชญา/ธรรมะ
bulletหมวดสุขภาพ/ความงาม
bulletหมวดวิทยาศาสตร์
bulletหมวดอัตชีวประวัติ
bulletหมวดการเมือง
bulletหมวดการศึกษา
dot
ท่านต้องการรับข่าวหนังสือใหม่-โปรดกรุณาใส่อีเมล์ของท่าน-แล้วคลิกตกลง

dot
สสส. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารจากเครือข่าย สสส.โลก

 

 

                           

สสส. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารจากเครือข่าย สสส.โลก

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารจากเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ (The International Network of Health Promotion Foundations: INHPF) หรือ "เครือข่าย สสส.โลก"

นำโดย Mr.DavidMalone ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก Healthway (The Western Australian Health Promotion Foundation) Dr.Yayha Baba ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก MySihat (Malaysia Health Promotion Board) และคณะ เดินทางเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ โดยมีคณะผู้บริหาร สสส. นำโดย ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุน สสส. ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ รองผู้จัดการกองทุน สสส. และ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการเครือข่ายสสส.โลก ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ได้นำคณะเครือข่าย สสส.โลก เยี่ยมชมอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ อาทิ โซนนิทรรศการให้ความรู้ แปลงผักสาธิต และได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานที่ผ่านมา ใน 3 ประเด็น คือ (1) การสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับภาคี (2) การติดตามและประเมินผล และ (3) ผลการประเมิน 10 ปี สสส. โดยคณะผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. ดำเนินงานมาแล้วกว่า 10 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์เกิดขึ้นแก่สังคมมากมาย ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะแห่งนี้จึงเสมือนเป็นสถานที่เก็บองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม และพร้อมที่จะเก็บองค์ความรู้ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อรวบรวมไว้ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาสัมผัส แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

“เราอยากให้คนจดจำ สสส. เป็นหน่วยงานที่ได้รวบรวมองค์ความรู้ทั้งเก่าและใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์แก่สังคมได้ และยังมีภาคีเครือข่ายที่มีความพร้อมในการทำงานร่วมกันอย่างขันแข็ง จึงหวังอย่างยิ่งว่าอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะแห่งนี้ จะเป็นสถานที่ให้ภาคีเครือข่ายของสสส. และคนทั่วไป ได้มาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น หรือประชุมงาน เพื่อทำงานร่วมกันในอนาคต”

ด้าน นางเบญจมาภรณ์ จันทรพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์ สสส. กล่าวถึงการดำเนินงานด้านภาคีสัมพันธ์นับตั้งแต่ปี 2542 ว่า “การดูแลภาคีเครือข่ายเป็นเรื่องที่ สสส. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานมาโดยตลอด โดยปัจจุบัน เราสนับสนุนการดำเนินงานของภาคีมาแล้วมากกว่า 9,000 เครือข่าย ทั้งเครือข่ายที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลระดับประเทศและระดับท้องถิ่น บริษัทเอกชน องค์กรอิสระ และหน่วยงานเอ็นจีโอทั้งหลาย โดยมีการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินงานร่วมกันเป็นประจำ จึงส่งผลให้การทำงานร่วมกันระหว่าง สสส.กับภาคีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และคาดหวังผลที่ยั่งยืนได้”

จากการหารือร่วมกันในครั้งนี้ พบว่า การดำเนินงานของทั้งประเทศไทย มาเลเซีย และออสเตรเลีย มีความเหมือนและความต่างหลายประการที่สามารถใช้เป็นบทเรียนในการพัฒนาและเติมเต็มการทำงานของกันและกันได้ อาทิ โครงการผู้บริหาร สสส. เยี่ยมเยียนภาคีในแต่ละเดือนอย่างไม่เป็นทางการเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับภาคีในทุกแง่มุม โครงการทูตเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion Ambassador) ของ MySihat โดยเน้นปลูกฝังแนวคิดสุขภาวะให้กับกลุ่มนักเรียนนักศึกษา วิธีการวิเคราะห์ภาคีและการพิจารณาการให้ทุนภาคีของ Healthway เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดระบบการติดตามและประเมินผลโครงการแบบออนไลน์ (Online Evaluation System) ที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคี และการประเมินองค์กรโดยคณะผู้เชี่ยวชาญนานาชาติเพื่อพัฒนาการทำงานและภาพลักษณ์ขององค์กร เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้บริหารจากทั้ง 3 องค์กรต่างเห็นพ้องร่วมกันในการลงทุนด้านการติดตามและประเมินผลทั้งตัวองค์กรเองและโครงการต่างๆ ที่ให้ทุนกับภาคีเพื่อความยั่งยืนของงานสร้างเสริมสุขภาวะในระยะยาว

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ขอขอบคุณข่าวและภาพจาก...http://www.thaihealth.or.th/world-healthy/global_health/33041

 
แนะนำอาหาร..อร่อย

กู๊ดบุ๊กแนะนำอาหารอร่อย
7 weeks for healthy living
เบื้องลึก เบื้องหลัง ในพระราชบันทึกเรื่อง"ประวัติต้นรัชกาลที่ 6" article
“ยุทธภูมิ รัตนมณี” บัณฑิตใหม่ใจนักสู้...รั้วราชภัฏพระนคร
“จุฬาฯ” ชวนร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องกฎหมายความปลอดภัยของสินค้าเมื่อเข้าสู่ AEC article
สสส. ชู รร.บางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุรี ต้นแบบรถโรงเรียนปลอดภัย
เปิดวิสัยทัศน์ : อธิการบดีมรภ.พระนคร article
ปตท. สนองนโยบายรัฐยกเลิกจำหน่ายเบนซิน 91 กลาง ม.ค.นี้ สต็อกคงค้างหมดแน่ มั่นใจดันยอดจำหน่าย E20 ทะลุเป้า
ปตท. จัดกิจกรรม Green Life by PTT เทรนด์ดีสีเขียว เอาใจแฟนคลับ Facebook We Love PTT
ปตท. รับรางวัล Platts Top 250 Global Energy Company
Investors’ Choice Award “ปตท.” แบบอย่างองค์กรธรรมาภิบาลในตลาดทุนไทย
"เครื่องละลายตะกอนน้ำมันดิบ ปตท.” คว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ
ปตท. รับรางวัล รัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม มุ่งสร้างประเทศไทยสู่ความยั่งยืน
นักกีฬาพาราลิมปิค 2012 รับมอบบัตรเติมน้ำมันจาก ปตท. กว่า 3 ล้านบาท
ปตท. รับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11
กลุ่ม ปตท. สืบสานกีฬาพื้นบ้านจัดงาน “ ปตท. รวมพลคนรักษ์หมากรุกไทย”
เปิดบ้านจัดงานความปลอดภัยฯ ครั้งที่ 21
ปตท. เตรียมเดินหน้าขยายคลังก๊าซเขาบ่อยา รองรับการนำเข้าแอลพีจี
ล้านดวงใจ ถวายแม่
ปตท. มอบทุนการศึกษา
ปตท. คว้า 3 รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ : TQC ปี 2554
ซีเอส ล็อกซอินโฟ กำไรสุทธิสำหรับปี 2554=335 ล้านบาท
ปตท. รับใบรับรองการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจจาก สรอ. รายแรกของประเทศ
ปตท.จับมือชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ พัฒนาธุรกิจปาล์มน้ำมันสู่การค้าสากล article
การบินไทยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
การบินไทยจัดอาหารจานพิเศษต้อนรับวันเด็ก
สสส.จัดสวดมนต์ข้ามปีCopyright © 2010 All Rights Reserved.