ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หนังสือทั้งหมด
dot
bulletหนังสือดี ราคาพิเศษ คลิี๊กที่นี่
dot
หมวดหนังสือ
dot
bulletหมวดสารคดี/ท่องเที่ยว
bulletหมวดบริหาร/ธุรกิจ/การตลาด
bulletหมวดวรรณกรรม
bulletหมวดจิตวิทยา/พัฒนาตนเอง
bulletหมวดปรัชญา/ธรรมะ
bulletหมวดสุขภาพ/ความงาม
bulletหมวดวิทยาศาสตร์
bulletหมวดอัตชีวประวัติ
bulletหมวดการเมือง
bulletหมวดการศึกษา
dot
ท่านต้องการรับข่าวหนังสือใหม่-โปรดกรุณาใส่อีเมล์ของท่าน-แล้วคลิกตกลง

dot
ซีเอส ล็อกซอินโฟ กำไรสุทธิสำหรับปี 2554=335 ล้านบาท

 

ซีเอส ล็อกซอินโฟ กำไรสุทธิสำหรับปี 2554=335 ล้านบาท  
 
 
 
          บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ มีกำไรสุทธิ (ก่อนรายการพิเศษ) สำหรับปี 2554 เท่ากับ 395 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 จากปีก่อน และมีรายได้รวมสำหรับปี 2554 เท่ากับ 2,841 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 140 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 จากปีก่อน โดยผลการดำเนินงานโดยรวมที่ดีขึ้น เนื่องจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจอินเตอร์เน็ต และธุรกิจ Voice & Mobile Content ควบคู่กับการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพของกลุ่มบริษัท
          ในปี 2554 บริษัท มีค่าใช้จ่ายพิเศษเกิดขึ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น 60 ล้านบาท ได้แก่ 1) ผลกระทบจากการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 23 ล้านบาท และ 2) ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 37 ล้านบาทส่งผลให้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมสำหรับปี 2554 เท่ากับ 335 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.56 บาทต่อหุ้น
          ส่วนกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2554 เท่ากับ 323 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.54 บาทต่อหุ้น โดยแบ่งเป็น 1) กำไรจากการดำเนินงานเท่ากับ 80 ล้านบาท (สุทธิจากผลกระทบจากการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 10 ล้านบาท และค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 43 ล้านบาท) และ 2) เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย 243 ล้านบาท
          ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังประจำปี พ.ศ. 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.27บาท ทั้งนี้เงินปันผลเสนอจ่ายดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่จะมีขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2555
          
สำหรับทิศทางธุรกิจในปี 2555 จะเป็นดังนี้
          สำหรับธุรกิจอินเทอร์เน็ต บริษัทได้ปรับเปลี่ยน ทิศทางจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ไอเอสพี) มาเป็น ผู้ให้บริการ ไอซีที (อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และ โทรคม) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่มีการใช้งานแบบ ผสมผสานของคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร โดยในปีที่ผ่านมา บริษัท มีลูกค้าทีเป็นบริษัททั้ง เล็ก กลางและใหญ่ รวมกัน ประมาณ 4,000 บริษัท โดยมีส่วนแบ่ง การตลาด ประมาณ 30-35% ในบริษัทขนาด กลางและใหญ่ ในประเทศไทย
          สำหรับธุรกิจVoice Info Services & Mobile Content Servicesแม้ว่าการให้บริการผ่านระบบโทรศัพท์ในปัจจุบันยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใช้งานโทรศัพท์มือถือที่เริ่มเปลี่ยนมาเป็นสมาร์ทโฟน บริษัทได้ทำการพัฒนาบริการทางด้านออนไลน์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ยอดขายส่วนนี้ ยังมีน้อย เนื่องจากในประเทศไทยการซื้อสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์มือถือยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
          สำหรับธุรกิจโฆษณาสมุดหน้าเหลือง เนื่องจากผู้ลงโฆษณามีทางเลือกในการลงโฆษณาผ่านสื่อ ออนไลน์หรือ อินเทอร์เน็ตได้ถูกกว่า ประกอบกับในปีที่ผ่านมา ธุรกิจโฆษณาได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์น้ำท่วมดังนั้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของการใช้สื่อโฆษณา บริษัทได้มีการลงทุนพัฒนาระบบบริการด้านโฆษณาสินค้า แบบออนไลน์ และการซื้อ-ขาย ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในหลายรูปแบบซึ่งบริการเหล่านี้จะเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถนำเสนอ รูปแบบการขายโฆษณาได้หลากหลายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน รายได้ต่อหน่วยของการบริการด้านออนไลน์ค่อนข้างต่ำ ทำให้รายได้รวมของธุรกิจกลุ่มใหม่นี้ ยังไม่มากพอ ที่จะชดเชยรายได้ที่ลดลงของการโฆษณาสมุดหน้าเหลืองได้ โดยในระยะสั้นบริษัทคาดว่าสามารถชดเชยรายได้หรือกำไรที่ลดลงได้จากบริการด้านคอลเซ็นเตอร์(1188 Call center)
 
ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก Thai PR
 แนะนำอาหาร..อร่อย

กู๊ดบุ๊กแนะนำอาหารอร่อย
7 weeks for healthy living
เบื้องลึก เบื้องหลัง ในพระราชบันทึกเรื่อง"ประวัติต้นรัชกาลที่ 6" article
“ยุทธภูมิ รัตนมณี” บัณฑิตใหม่ใจนักสู้...รั้วราชภัฏพระนคร
“จุฬาฯ” ชวนร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องกฎหมายความปลอดภัยของสินค้าเมื่อเข้าสู่ AEC article
สสส. ชู รร.บางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุรี ต้นแบบรถโรงเรียนปลอดภัย
เปิดวิสัยทัศน์ : อธิการบดีมรภ.พระนคร article
สสส. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารจากเครือข่าย สสส.โลก
ปตท. สนองนโยบายรัฐยกเลิกจำหน่ายเบนซิน 91 กลาง ม.ค.นี้ สต็อกคงค้างหมดแน่ มั่นใจดันยอดจำหน่าย E20 ทะลุเป้า
ปตท. จัดกิจกรรม Green Life by PTT เทรนด์ดีสีเขียว เอาใจแฟนคลับ Facebook We Love PTT
ปตท. รับรางวัล Platts Top 250 Global Energy Company
Investors’ Choice Award “ปตท.” แบบอย่างองค์กรธรรมาภิบาลในตลาดทุนไทย
"เครื่องละลายตะกอนน้ำมันดิบ ปตท.” คว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ
ปตท. รับรางวัล รัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม มุ่งสร้างประเทศไทยสู่ความยั่งยืน
นักกีฬาพาราลิมปิค 2012 รับมอบบัตรเติมน้ำมันจาก ปตท. กว่า 3 ล้านบาท
ปตท. รับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11
กลุ่ม ปตท. สืบสานกีฬาพื้นบ้านจัดงาน “ ปตท. รวมพลคนรักษ์หมากรุกไทย”
เปิดบ้านจัดงานความปลอดภัยฯ ครั้งที่ 21
ปตท. เตรียมเดินหน้าขยายคลังก๊าซเขาบ่อยา รองรับการนำเข้าแอลพีจี
ล้านดวงใจ ถวายแม่
ปตท. มอบทุนการศึกษา
ปตท. คว้า 3 รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ : TQC ปี 2554
ปตท. รับใบรับรองการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจจาก สรอ. รายแรกของประเทศ
ปตท.จับมือชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ พัฒนาธุรกิจปาล์มน้ำมันสู่การค้าสากล article
การบินไทยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
การบินไทยจัดอาหารจานพิเศษต้อนรับวันเด็ก
สสส.จัดสวดมนต์ข้ามปีCopyright © 2010 All Rights Reserved.